© Kysucká knižnica v Čadci  - 2014

JURINOVA JESEŇ KYSUCKÝ FESTIVAL DUCHOVNEJ TVORBY Celoslovenská literárna súťaž duchovnej  tvorby v kategóriách - poézia a próza v slovenskom jazyku.

ZÁPISNICA


Zápis z vyhodnotenia Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza Jurinova jeseň 2017Odborná porota pracovala v zložení: predseda – Teodor Križka

členovia: Ján Gallik, Katarína Džunková


Odborná porota hodnotila súťažné práce 41 autorov v kategórií poézia a 30 autorov v kategórií próza. Po vzájomnej dohode navrhuje odborná porota udeliť ocenenia týmto súťažiacim:


CENA Jána Harantu: sestra Anežka Žatková de NDPOÉZIA


I. miesto: Karolína Kováčová

II. miesto: Gabriela Grznárová

III. miesto: Peter Šipoš, Branislav Valkovič, Emília Filipová, Marek Sopko

Čestné uznanie: Lidka Žáková, sr. Lucia Česáková, OSsR, Mária Krajčová, Richard Senček, Pavol Kall, Ján Vaník, Patrik Májovský, Anna LažováPRÓZA


I. miesto: Branislav Valkovič

II. miesto: Svetlana Birnsteinová, Jozef Páleník

III. miesto: Zuzana Martišková, Magdaléna Martišková

Čestné uznanie: Jozef Kottra, Dašena Gombíková, Eva Hančáková, Soňa Behúňová, Marta Harajdová, Eva Lofajová, Jana Štrbová, Kristína Kobolková, Natália Marková, Ján Vaník, Mária Ngová


predseda poroty Teodor Križka

člen poroty Ján Gallik

členka poroty Katarína Džunková

                     

V  Čadci, 26.9.2017

13. ročníka Jurinova jeseň 2017

12. ročníka Jurinova jeseň 2016

11. ročníka Jurinova jeseň 2015

10. ročníka Jurinova jeseň 2014

  9. ročníka Jurinova jeseň 2013

  8. ročníka Jurinova jeseň 2012

  7. ročníka Jurinova jeseň 2011

  6. ročníka Jurinova jeseň 2010

  5. ročníka Jurinova jeseň 2009

  4. ročníka Jurinova jeseň 2008

  3. ročníka Jurinova jeseň 2007

  2. ročníka Jurinova jeseň 2006

  1. ročníka Jurinova jeseň 2005