© Kysucká knižnica v Čadci  - 2014

JURINOVA JESEŇ KYSUCKÝ FESTIVAL DUCHOVNEJ TVORBY Celoslovenská literárna súťaž duchovnej  tvorby v kategóriách - poézia a próza v slovenskom jazyku.

Zápis z vyhodnotenia Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia

a próza JURINOVA JESEŇ 2016


Odborná porota pracovala v zložení:  predseda – Teodor Križka

                          členovia – Katarína Džunková a Ján Gallik


Odborná porota hodnotila v kategórii poézia súťažné práce 51 súťažiacich a v kategórii próza súťažné práce 36 súťažiacich. Po vzájomnom prerokovaní navrhuje udeliť ocenenia týmto súťažiacim:


Cena Jána Harantu:

sestra Lucia Česáková, OSsR


Poézia:

1. Marek Sopko

2. Pavol Ondrík

3. Gabriela Grznárová, Peter Šípoš, Adam Mihalčin (za báseň Amatér)


Čestné uznania: Ján Mičuda, Terézia Borovičková, Zuzana Martišková, Pavol Kall, Anna Vodičková (za báseň V katedrále), Mária Šujaková (za báseň Solveig), Kristína Ondrkálová, Mária Krajčová, Lidka Žáková, Richard Senček, Daniela Babjaková, Ľudovít Farkaš, Mária Kováliková, sr. Anežka Alžbeta Žatková de ND


Próza:

1. Jozef Páleník

2. Branislav Valkovič

3. Jozef Kottra


Čestné uznania: Ján Vaník, Dominika Chrastová , Monika Kubričanová, Marianna Ibrahimi, Dominika Gogová, Ľudovít Farkaš, Zuzana Martišková, Pavol Kall, Soňa Behúňová, Danica Jančáryová, Miroslava Florková, Emília Molčániová, Magdaléna Martišková


V Čadci, 3. októbra 2016    

12. ročníka Jurinova jeseň 2016

11. ročníka Jurinova jeseň 2015

10. ročníka Jurinova jeseň 2014

  9. ročníka Jurinova jeseň 2013

  8. ročníka Jurinova jeseň 2012

  7. ročníka Jurinova jeseň 2011

  6. ročníka Jurinova jeseň 2010

  5. ročníka Jurinova jeseň 2009

  4. ročníka Jurinova jeseň 2008

  3. ročníka Jurinova jeseň 2007

  2. ročníka Jurinova jeseň 2006

  1. ročníka Jurinova jeseň 2005