Andersenova noc - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Instagram
Facebook
Knižnica je v 100 % majetkovom podiele ŽSK.
Prejsť na obsah

Andersenova noc

Podujatia
Andersenova nocNoc s Andersenom je medzinárodné podujatie, ktorého vznik sa datuje od roku 2000, keď knihovníčky v Uherskom Hradišti zorganizovali pre deti celonočné podujatie, ktoré sa uskutočnilo v ich knižnici.
Názov podujatia mal pripomenúť sviatok detskej knihy, ktorý oslavuje 2. apríla kultúrna verejnosť celého sveta, na počesť narodenia dánskeho rozprávkara a spisovateľa Hansa Christiana Andersena. Prvé podujatie vyvolalo veľký záujem a ohlas u čitateľskej verejnosti i knihovníkov. Nasledujúci rok sa do podujatia zapojilo 72 knižníc. Spontánna akcia vznikla na podporu detského čítania ako konkurenčná akcia tlaku iných médií, k podpore a propagácií sústavného čítania a hlasného predčítania. Vďaka nápaditosti  a kreativity knihovníkov a pedagógov sa rozletela do celého sveta. V nasledujúcich rokoch sa pripájali ďalšie knižnice zo Slovenska, Poľska a iných krajín Európy.
Podujatie získalo štatút „medzinárodné“ a v roku  roku 2006 sa doň aktívne zapojilo  486 škôl a knižníc z Čiech, Moravy, Poľska, Nemecka a Slovinska, v roku 2009 to bolo už vyše 600 knižníc a školských zariadení z celej Európy. Účastníci mali možnosť vymieňať si zážitky a komunikovať spolu prostredníctvom internetu. Noc s Andersenom sprevádzal rad spoločných podujatí, súťaží, hier, kreslení pohľadníc a sadení rozprávkových kríčkov „Andersenovníčkov“.
    V súčasnosti je hlavným organizátorom  Klub detských knižníc SKIP, Združenie BMI a Knižnica BBB v Uherskom Hradišti. Na Slovensku je hlavným koordinátorom podujatia Spolok slovenských knihovníkov, vydavateľstvo Slovart, Slovenský rozhlas a ďalší mediálni partneri. Podrobnejšie informácie  o tomto podujatí  možno získať na internetovej stránke www.knihovnabbb.cz, ktorá poskytne základné organizačné pokyny, možnosť prihlásenia a pripojenia na medzinárodný chat, počas priebehu nočného podujatia.
     Kysucká knižnica v Čadci sa do podujatia zapojila v roku 2005 a odvtedy je pravidelným organizátorom podujatia, ktoré si obľúbili deti, ale aj významné osobnosti a hostia, ktorí sú naň pozývaní. Účastníkmi sú vybrané deti, ktoré sa počas celého roka aktívne zapájali do súťaží a podujatí knižnice, sú dobrými čitateľmi a majú  radi knihy. Deti mali možnosť besedovať so spisovateľmi Jozefom Marcom, Milošom Jesenským, Petrom Kubicom, Ľubicou Podolákovou, Štefanom Debnárom a ďalšími významnými osobnosťami nášho regiónu i zahraničnými hosťami. V posledných rokoch v rámci projektov cezhraničnej spolupráce sa na Andersenovej noci v Čadci zúčastňovali deti družobnej Mestskej knižnice poľského Žywca.

© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
Partneri knižnice:
Mediálni partneri:
Návrat na obsah