E-výstavy - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Instagram
Facebook
Knižnica je v 100 % majetkovom podiele ŽSK.
Prejsť na obsah

E-výstavy

Činnosť
Výber kníh fondu Kysuckej knižnice
z ilustračnej tvorby akademickej
maliarky Kataríny Vavrovej

Pavol Muška
- Hľadanie súvislostí

Knihuľko – 6. ročník
tábora malých knihovníkov

História štátnosti
v dokumentoch

Husle s dračou hlavou
spomienky
Albín Vrteľ
1917-2000

Martin Kolembus
insitný básnik, rezbár, horár a poľovník
1927-2010

Anton Pajonk
Kysucký rozprávkar

Juraj Turzo
Uhorský palatín a diplomat

Oskár Dubovický
divadelník, osvetový pracovník, publicista

Pavol Gašparovič Hlbina
kanonik, prekladateľ,
básnik katolíckej moderny

Milan Mravec – JURIÁŠ
spomienka na nedožité
75. výročie narodenia

Anton BAGIN
kňaz, pedagóg, cirkevný a kultúrny historik

Ján Haranta
básnik, prekladateľ, kňaz,
predstaviteľ katolíckej moderny

Janko Kráľ

Ondrej Zimka
maliar a ilustrátor

E.A.Cernan
z internetu

Jozef Miloslav Hurban
195.výročie narodenia

Dušan Metod Janota
a Janotovci na Kysuciach

E.A.Cernan
informácie

Jozef Hnitka (1913 - 1992)
knihovník, pedagóg, spisovateľ

Ján Palárik
výnimočný Kysučan
v dejinách slovenského národa

Opát  Ján Gotčár

Posolstvo Ľudovíta Štúra
pre dnešok


Miroslav Cipár
akademický maliar

Dlhomír Poľský –
Andrej Majer
(1864-1935)

© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
Partneri knižnice:
Mediálni partneri:
Návrat na obsah