Edičná činnosť - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Instagram
Facebook
Knižnica je v 100 % majetkovom podiele ŽSK.
Prejsť na obsah

Edičná činnosť

Činnosť
Rok 2022

Kalendárium
výročí regionálnych osobností
a významných udalostí Kysúc
na rok 2022

Ján Palárik
kňaz, spisovateľ a publicista
Bibliografický leták
zostavený pri príležitosti
200. výročia narodenia

Rok 2021


Rok 2020
PeadDr. Jaroslav Velička
fotograf, pedagóg a ochranca prírody
Bibliografický leták
Pavol Muška
akademický maliar, grafický dizajnér,
monumentalista
Bibliografický leták
vydaný pri príležitosti vernisáže výstavy
Hľadanie súvislostí

Kalendárium
výročí regionálnych osobností
a významných udalostí Kysúc
na rok 2020
Rok 2019

Kalendárium
výročí regionálnych osobností
a významných udalostí Kysúc
na rok 2019

Dominik Choluj
bibliografický leták

Zborník príspevkov z odborného seminára
Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu mesta a obce
v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti 2.
INFORMAČNÁ VÝCHOVA V KNIŽNICI
Rok 2018

Múzy literárnej oázy
zborník

Janotovci na Kysuciach - výberová personálna bibliografia
Janotovci - bibliografické letáky

 
Jozef Hnitka – bibliografický leták

Kalendárium
výročí regionálnych osobností
a významných udalostí Kysúc
na rok 2018

Rok 2017


Kalendárium
výročí regionálnych osobností
a významných udalostí Kysúc
na rok 2017

Rok 2016


Martin Kolembus
insitný básnik, horár a rezbár
Výberová personálna bibliografia
2016

Július Fujak
skladateľ nekonvenčnej hudby
hudobný semiotik a estetik
Výberová personálna bibliografia
2016

Kalendárium
výročí regionálnych osobností
a významných udalostí Kysúc
na rok 2016

Rok 2015


Andrej Majer - Dlhomír Poľský
Bibliografický leták

Oskár Dubovický
divadelník, osvetový pracovník, publicista
Bibliografický leták
Oskár Dubovický
divadelník, osvetový pracovník, publicista
Výberová personálna bibliografia

Posolstvo
Ľudovíta Štúra
pre dnešok
Ľudovít Štúr
a dnešok
elektronický zborník

Kalendárium
výročí regionálnych osobností
a významných udalostí Kysúc
na rok 2015

Rok 2014Pavol Hrtus Jurina
Výberová personálna bibliografia

Kalendárium
výročí regionálnych osobností
a významných udalostí Kysúc
na rok 2014

Rok 2013


Kalendárium
výročí regionálnych osobností
a významných udalostí Kysúc
na rok 2013

Jozef Hnitka
Krížové štácie jedného života
Výberová personálna bibliografia pri príležitosti 100. výročia narodenia
Jozefa Hnitku
© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
Partneri knižnice:
Mediálni partneri:
Návrat na obsah