Elektronické informačné zdroje - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Instagram
Facebook
Burza kníh - Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja ponúka vyradené staršie knihy, ktoré si môžete zakúpiť za zostatkovú cenu 0,30 € za kus v čase otváracích hodín knižnice.
Prejsť na obsah

Elektronické informačné zdroje

Služby
Elektronické informačné zdroje

Prístup k databáze GALE Cengage

Na základe podpisu zmluvy so Slovenskou národnou knižnicou v Martine si Vás dovoľujeme informovať, že bol pre Kysuckú knižnicu v Čadci zriadený prístup do multiodborovej databázy Infotrac od vydavateľstva GALE Cengage, ktorý umožňuje vstup do úplných textov a prezeranie jednotlivých čísel časopisov v anglickom jazyku.

Databáza Infotrac poskytuje viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov.
Pre jednoduchšiu prácu je celá databáza rozčlenená do troch poddatabáz:

• Academic OneFile obsahuje viac ako 18 000 titulov určených pre akademické a vedecké knižnice,
• General OneFile obsahuje viac ako 14 000 titulov určených pre verejné a iné knižnice,
• InfoTrac Custom Journals obsahuje výber 50 titulov charakterizujúcich profil knižnice.

Prístup do celej kolekcie titulov je zabezpečený prostredníctvom IP adresy Kysuckej knižnice v Čadci na web stránke www.galepages.com/constuni a je k dispozícii na úseku BIS na požiadanie.


 Prístup k databáze SpringerLink

Kysucká knižnica v Čadci ponúka pre svojich čitateľov abstraktovú a čiastočne plnotextovú licencovanú databázu, ktorá umožňuje prístup k článkom z 2 251 titulov recenzovaných odborných časopisov a ku 40 000 on-line knihám vydavateľstva Springer International Publishing AG a vydavateľstva Kluwer Academic Publisher. Tituly zaradené do databázy SpringerLink sú zamerané na oblasti architektúry a dizajnu, psychológie, chémie, informatiky, ekonómie, strojárstva, životného prostredia, geológie a geografie, práva, matematiky, štatistiky, fyziky, astronómie, medicíny a spoločenských vied s retrospektívou od roku 1985. Bibliografické záznamy o knihách sú dostupné po úroveň abstrakt, prípadne obsah a krátku ukážku. Knihy, ale aj samostatné kapitoly kníh, sa dajú získať za úhradu.

Prístup do multiodborovej databázy SpringerLink – www.springer.com - je možný len v priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci. Prístupové meno a heslo je k dispozícii na úseku BIS na požiadanie.


© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
Partneri knižnice:
Mediálni partneri:
Návrat na obsah