Elektronické platby - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Instagram
Facebook
Knižnica je v 100 % majetkovom podiele ŽSK.
Prejsť na obsah

Elektronické platby

Služby
Elektronické platby

Elektronické platby

Kysucká knižnica v Čadci ponúka pre svojich požívateľov novú službu. Od 15. októbra 2021 môžu čitatelia zaplatiť knižničné poplatky (členské, pokuty, rešerše ...) z domu prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu.

Platobné údaje:
Číslo účtu
IBAN: SK70 8180 0000 0070 0048 1352
Štátna pokladnica
Variabilný symbol
číslo čitateľského preukazu (vaše číslo preukazu)
Špecifický symbol:
01 (platba členského)
02 (platba pokuty)
03 (rešerš)


Poznámka (správa pre prijímateľa):
Meno a priezvisko čitateľa + špecifikácia platby (členské, pokuty, rešerš, MVS ...)

Prosíme, dbajte o to, aby ste správne vyplnili polia: variabilný symbol, špecifický symbol a správu pre prijímateľa, ktoré nám umožňujú priradiť platbu k vášmu čitateľskému kontu.
Po prijatí platby na účet knižnice bude platiteľovi zaslaný potvrdzujúci e-mail. E-mailová adresa je súčasťou prihlášky čitateľa. V prípade, že na svojom knižničnom konte čitateľ nemá uvedenú aktívnu e-mailovú adresu, je nutné, aby v knižnici žiadal o jej doplnenie, opravu, prípadne sa môže s knihovníčkami dohodnúť na inom spôsobe oznámenia.
Potvrdenie o prijatí platby môže čitateľ očakávať najskôr po 4 pracovných dňoch od dátumu platby prevodom. Prosíme o trpezlivosť, kým spárujeme vašu platbu s vašim kontom.  
Zaevidovanie platby v knižničnom systéme si môže čitateľ overiť na svojom online knižničnom konte cez webovú stránku knižnice www.kniznica-cadca.sk .
Ďakujeme


© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
Partneri knižnice:
Mediálni partneri:
Návrat na obsah