Klubová činnosť - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Instagram
Facebook
Knižnica je v 100 % majetkovom podiele ŽSK.
Prejsť na obsah

Klubová činnosť

Činnosť
Činnosť Literárneho klubu OÁZA

Literárny klub „Oáza“ pri Kysuckej knižnici v Čadci sa prezentuje pod týmto názvom iba posledných  pár rokov, ale  jeho bohatá história, sa začala písať už v marci 1977. Oáza je teda dáma v najlepších rokoch, ktorá oslovuje i dnes mladých talentovaných básnikov a prozaikov.
Poďme teda nazrieť do histórie a pripomenúť súčasníkom korene literárnej klubovej činnosti, ktorej kolískou bola knižnica.
  Myšlienka založenia literárneho krúžku pri Okresnej knižnici v Čadci vznikla v decembri 1976, pri príležitosti výročia narodenia Rudolfa Jašíka a kultúrneho podujatia v rámci Jašíkových dní v Turzovke a v Čadci. Od marca 1977 sa začali pravidelne stretávať v knižnici mladí začínajúci autori pod odborným vedením spisovateľov Jána Frátrika a Jána Pappa. Už koncom toho istého roka uzrel svetlo sveta prvý zborník literárnych prác členov krúžku pod názvom „Úpätie“. Motto vydaného zborníka „ Každý vrchol sa začína úpätím“ predznamenával tvrdú literárnu prácu, do ktorej sa desať prvých členov pustilo s elánom a odhodlaním. Každý z členov mal nesporne značnú dávku  literárneho talentu, ale iba niektorí sa svojou vytrvalosťou priblížili k vrcholu,  ako napr. prozaik Peter Holka, či poetka Jana Kuzmová.
  Členovia krúžku v ďalších rokoch pribúdali, ale aj odchádzali meniac miesto bydliska, prípadne z iných osobných dôvodov. Vydanie ďalšieho zborníka zablokovala vtedajšia ideologická komisia, ktorej nevyhovovali „odvážne“ texty a fotografie, ktoré by mohli ohroziť mravnú výchovu mládeže (niektorí členovia krúžku mali dlhé vlasy a fajčili). Riaditeľka knižnice dostala „kárne opatrenie“, literárny krúžok sa utiahol do ilegality a jeho činnosť začala postupne stagnovať.
   Snahy o nadviazanie kontinuity s činnosťou prvého literárneho krúžku, získavanie nových členov z mladých začínajúcich autorov  a stretnutia v knižnici sa  začali postupne intenzívnejšie rozvíjať až po roku 1989. Jeho činnosť sa v určitých rokoch aktivizovala, ale boli aj obdobia stagnácie. Jeho činnosť v značnej miere závisela od osobností, ktoré boli súčasťou jeho členskej základne.
   Literárny klub pri Kysuckej knižnici v Čadci sa opäť zaktivizoval a začal pravidelne fungovať od roku 1999. Stretnutia členov, rozhovory o literatúre a diskusie o témach rozvíjajúcich chuť tvoriť a písať, viedla zanietená milovníčka písaného slova pani Eva Kubalová, učiteľka literatúry na miestnom gymnáziu. Neskôr prevzal úlohu gestora klubu  regionálny autor Marián Grupáč, ktorý na základe návrhov jeho členov  vybral meno klubu.  Pod  názvom Oáza funguje v súčasnosti a Kysucká knižnica vydala zatiaľ štyri zborníky literárnych prác jeho autorov. V roku 2002 to bol zborník OÁZA, do ktorého prispelo 8 autorov, v roku 2002 zborník MODRÝ FLÁM príspevkami 15 autorov, v roku 2004 zborník pod názvom PRIHORELO NA PANVICI a KYSUCKÁ BANALITKA, v ktorom sa v roku 2005 prezentovalo 16 mladých začínajúcich autorov.
V roku 2010 vydala Kysucká knižnica dvojjazyčnú slovensko-poľskú  ANTOLÓGIU TVORBY ZAČÍNAJÚCICH AUTOROV ZO ZYWCA A Z LITERÁRNEHO KLUBU OÁZA.
   Kysucká knižnica v Čadci je pre členov klubu oázou duševnej pohody, inšpirácie a zdrojom nových informácií. Poskytuje a ponúka množstvo výhod, informuje o prebiehajúcich literárnych súťažiach, ponúka prístup na internet, vydáva zborníky, dáva možnosť prezentácie literárnych textov členov klubu, organizuje stretnutia s inými klubmi na Slovensku, informuje členov o najvýznamnejších podujatiach knižnice, na ktoré sú pozývaní.
   Od roku 2006 sa činnosť  klubu zamerala aj na talentovaných ľudí v oblasti hudby a knižnica organizovala literárno-hudobné večery, na ktorých  mohli prezentovať svoju tvorbu aj hudobné skupiny i jednotliví interpreti.
V roku 2007 sa uskutočnilo v Dolnom Kubíne stretnutie zástupcov všetkých literárnych klubov Slovenska a bolo založené občianske združenie – Združenie literárnych klubov Slovenska. Klub Oáza sa začlenil medzi aktívne literárne kluby na Slovensku a jeho členovia majú možnosť zúčastňovať sa na celoslovenských literárnych podujatiach, kde si môžu vymieňať a porovnávať svoje tvorivé nápady a skúsenosti a prezentovať svoju tvorbu.
   Literárny klub OÁZA  združuje a podporuje talenty kysuckého regiónu a organizuje spoločné stretnutia v Kysuckej knižnici, ktorá je zároveň  hlavným organizátorom dvoch celoslovenských literárnych súťaží – Jašíkove Kysuce a Jurinova jeseň. V roku 2013 sa v rámci klubových aktivít uskutočnila i slávnostná prezentácia debutovej básnickej zbierky  „Teraz“, ktorej autorkou je členka klubu Marta Harajdová.
   Veľký záujem u mladých talentovaných ľudí v našom regióne vyvolalo organizovanie podujatia  „Svätojánska noc v knižnici“, ktoré je výborným impulzom na získavanie nových členov a podnetom k umeleckej  tvorbe mladých.
   Aj  toto príťažlivé podujatie má svoju históriu. Myšlienka  poetickej noci vznikla už v roku 2006, keď členovia literárneho klubu pri Kysuckej knižnici, zorganizovali prvý nultý ročník, ktorý sa uskutočnil v máji. Okrem gestora klubu Mariána Grupača prijal pozvanie aj básnik Teodor Križka, ktorý tu zároveň oslávil svoje „Abrahámoviny“. Tvorivú básnickú dielňu mladých literátov dopĺňala  výtvarníčka Barbora Cyprichová, ktorá ich básnické výtvory ilustrovala  a vznikli tak podklady na zaujímavú výstavu. To inšpirovalo organizátorov, aby v ďalšom roku rozšírili rady klubu o mladých talentovaných hudobníkov a výtvarníkov.
   V knižnici sa začali hudobno – poetické večery, na ktorých sa mohli prezentovať regionálne hudobné skupiny i jednotlivci.
   V júni 2007 sa uskutočnila prvá Svätojánska hudobno-poetická noc, ktorá vyvolala veľmi priaznivý ohlas u verejnosti a zúčastnilo sa jej vyše 60 mladých básnikov, výtvarníkov a hudobníkov. Prvý ročník uvádzala hudobná skupina „Tee-pee“, ďalší skupina „Len tak pre radosť“ a na treťom sa previedla nová kysucká hudobná skupina „Bonks“. Okrem hudobníkov sa v celonočnom programe prezentovali aj básnici, výtvarníci i vyznávači dramatického umenia.
Na ďalších ročníkoch sa predstavili aj významní hostia a hudobné zoskupenia z iných regiónov Slovenska – skupina SCHODY z Banskej Bystrice, hudobné trio NEBODAJ z Nitry, hudobná skupina Magma 3, Kozlubek, Jedľovina, Vlasta Mudríková a ďalší.   Svätojánske poetické noci zaznamenali priaznivý ohlas nielen na Kysuciach, ale správy o ich priebehu boli zverejnené  aj v literárnom časopise Dotyky a martinskom literárnom časopise Mädokýš.
   Na posledné ročníky boli medzi mladých umelcov pozývaní starší skúsenejší spisovatelia, výtvarníci a hudobníci, ktorí sa odborne vyjadrovali k tvorbe mladých.  Vytvorila sa tak kontinuita medzi- generačných prepojení, s cieľom usmerniť a kvalitatívne pozdvihnúť rozvoj talentu mladých začínajúcich umelcov. Mladí umelci sa oboznamovali s tvorbou súčasných renomovaných spisovateľov a výtvarníkov Kysúc napr. Ladislava Hrubého, Mariána Grupača, Jozefa Marca, Miloša Jesenského, Jaroslava Klusa, Gustáva Švábika Macvejdu, Pavla Mušku, Jozefa Mundiera a ďalších.
   Študenti a aktívni členovia literárneho klubu postupne končili štúdium, založili si rodiny, zaradili sa do pracovného procesu, mnohí sa odsťahovali, žijú a pracujú v iných regiónoch Slovenska.  Činnosť klubu začala stagnovať a o jej oživenie sa v posledných rokoch snaží odborný poradca  Ladislav Hrubý. Všetko však závisí od členskej základne a aktivity nových členov, ktorých Literárny klub Oáza srdečne pozýva do svojho stredu.

Mgr. Helena Pagáčová,
koordinátorka Literárneho klubu Oáza
© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
Partneri knižnice:
Mediálni partneri:
Návrat na obsah