Knihovnícky počin - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Instagram
Facebook
Knižnica je v 100 % majetkovom podiele ŽSK.
Prejsť na obsah

Knihovnícky počin

Činnosť
KNIHOVNÍCKY  POČIN

ocenenie udeľované Kysuckou knižnicou v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja knihovníkom verejných knižníc okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto, ktoré sú v metodickej pôsobnosti regionálnej verejnej knižnice Kysuckej knižnice v Čadci

Knihovnícky počin 2019
ocenenie udelené knihovníkom verejných knižníc okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto dňa 23.7.2020:

Knihovnícky počin 2019 za kvalitnú prácu s používateľmi a čitateľmi: ocenenie udelené na základe hodnotenia viacerých kritérií - nárast počtu používateľov a čitateľov oproti predchádzajúcemu roku, priemerná denná návštevnosť, počet registrovaných používateľov počas hodnoteného roka a počet registrovaných používateľov z počtu obyvateľov miesta pôsobenia knižnice.
Ocenenie získali:
- kolektív knihovníčok Mestskej knižnice v Kysuckom Novom Meste,
- Silvia Kupková – knihovníčka Obecnej knižnice v Zákopčí,
- Iveta Bobulová – knihovníčka Obecnej knižnice v Čiernom.

Knihovnícky počin 2019 za kvalitnú akvizičnú činnosť knižnice: ocenenie udelené na základe splnení kritérií - aktívna akvizičná práca knihovníka v rokoch 2017, 2018, 2019 v oblastiach zabezpečovania finančných prostriedkov na nákup knižničného fondu od zriaďovateľa knižnice, z dotácií z Fondu na podporu umenia, zabezpečenia pravidelného nákupu kníh a periodík pre obyvateľov mesta/obce, prihliadnutie aj na plnenie celoslovenských ukazovateľov v počte prírastkov kúpou na 1 obyvateľa a počtu odoberaných periodík na počet obyvateľov.
Ocenenie získali:
- Silvia Kupková – knihovníčka Obecnej knižnice v Zákopčí,
- Eva Harceková – knihovníčka Obecnej knižnice v Hornom Vadičove,
- Iveta Bobulová – knihovníčka Obecnej knižnice v Čiernom.

Knihovnícky počin 2019 za prácu s miestnymi komunitami a organizovanie pestrých komunitných aktivít: ocenenie udeľované za dlhoročnú úspešnú prácu na úseku organizácie podujatí pre všetky skupiny obyvateľov mesta/obce – dospelých, deti, ale aj znevýhodnené skupiny obyvateľov v hodnotenom období rokov 2017 - 2019.
Ocenenie získali:  
- Helena Pajerová – knihovníčka Obecnej knižnice v Makove,
- Iveta Bobulová – knihovníčka Obecnej knižnice v Čiernom,
- Marta Valiašková – knihovníčka Obecnej knižnice v Nesluši.

Knihovnícky počin 2019 za celkové skvalitnenie služieb knižnice:
Ocenenie získala:
- Mgr. Jana Slivková – knihovníčka Obecnej knižnice v Novej Bystrici, ktorá stagnujúcu knižnicu v priebehu roka pretvorila na stánok kultúry, do ktorého sa opätovne vracajú čitatelia a používatelia knižnično-informačných služieb.

Knihovnícky počin 2019 za aktivity v oblasti informatizácia knižnice:
Ocenenie získala:
- Lenka Palárcová – knihovníčka Obecnej knižnice v Snežnici za zaujímavé a netradičné spracovanie online katalógu s jeho inštaláciou na webovej stránke Obce Snežnica.

Knihovnícky počin 2019 za inšpiratívne nápady v knihovníckej práci:
Ocenenie získali:
- Jana Brodeková – knihovníčka Obecnej knižnice v Rudinskej, ktorá v snahe zvýšiť záujem o knihy, čítanie kníh a knižnicu deponovala časť knižného fondu do základnej školy, ktorý je tu využívaný vo väčšej miere ako v obecnej knižnici.
- Silvia Kupková – knihovníčka Obecnej knižnice v Zákopčí za zmapovanie histórie knižnice.
- Kolektív knihovníčok Mestskej knižnice v Kysuckom Novom Meste za využívanie netradičnej techniky gamifikácie v práci s deťmi a mládežou.

Knihovnícky počin 2019 za mimoriadne úspešnú činnosť pri hľadaní mimorozpočtových zdrojov na činnosť knižnice a implementáciu projektov:
Ocenenie získala:
- PhDr. Dušana Šinalová, vedúca Mestskej knižnice v Kysuckom Novom Meste.

Knihovnícky počin 2020 a 2021
ocenenie udelené knihovníkom verejných knižníc okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto za odborné vedenie knižnice, za poskytovanie kvalitných knižnično-informačných služieb a organizáciu knižničných aktivít v čase obmedzujúcich protiepidemických opatrení dňa 21.12.2021:

Ocenenie bolo udelené na základe kritérií:
- knižnica vyvíjala činnosť a napĺňala všetky svoje funkcie aj v čase obmedzení vyplývajúcich z protiepidemických opatrení v rokoch 2020 a 2021 a nestala sa z nej stagnujúca knižnica,
- akvizičná činnosť knižnice, komunitná práca, projektová činnosť,  
- nápady na poskytovanie knižnično-informačných služieb a realizáciu rôznych knižničných aktivít v čase obmedzení vyplývajúcich z protiepidemických opatrení.

Ocenenie získali:  
- knihovníci Mestskej knižnice v Kysuckom Novom Meste: vedúca knižnice PhDr.  Dušana Šinalová a knihovníčky: Mgr. Jana Hrubá, Mgr. Erika Kučáková a Ing. Mária Majdáková;
- pracovníci z úseku kultúry a mediálneho pôsobenia Mesta Turzovka:  Mgr. Agáta Machovčáková – vedúca úseku, Lenka Stuchlíková - knihovníčka Mestskej knižnice v Turzovke, Katarína Siverová a  Darina Bajáková – referentky úseku kultúry a mediálneho pôsobenia Mesta Turzovka;
- Jana Šusteková - knihovníčka Mestskej knižnice v Krásne nad Kysucou;
- Iveta Bobulová – knihovníčka Obecnej knižnice v Čiernom;
- Mgr. Paula Pápolová – knihovníčka Obecnej knižnice v Klokočove;
- Monika Stuchlíková – knihovníčka Obecnej knižnice v Korni;
- Helena Pajerová – knihovníčka Obecnej knižnice v Makove;
- Bc. Martina Badžgoňová – knihovníčka Obecnej knižnice v Olešnej;
- Janka Časnochová – knihovníčka Obecnej knižnice v Skalitom;
- Bc. Iveta Cyprichová – knihovníčka Obecnej knižnice vo Svrčinovci;
- Silvia Kupková – knihovníčka Obecnej knižnice v Zákopčí;
- Mgr. Janka Slivková – knihovníčka Obecnej knižnice v Novej Bystrici;
- Eva Harceková – knihovníčka Obecnej knižnice v Hornom Vadičove;
- Miroslava Ščambová – knihovníčka Obecnej knižnice v Rudine.


© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
Partneri knižnice:
Mediálni partneri:
Návrat na obsah