Kontakty - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Instagram
Facebook
Knižnica je v 100 % majetkovom podiele ŽSK.
Prejsť na obsah

Kontakty


KYSUCKÁ KNIŽNICA V ČADCI
Ul. 17. novembra 1258/6
022 01 Čadca

Geografická poloha Kysuckej knižnice v Čadci:

LATITUDE       -    49°26'12,154"N  
LONGITUDE    -   18°47'5,862"E

LATITUDE1      -      49,43670
LONGITUDE1   -     18,78496Riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci
Ing. Mgr. Katarína Borisová
katarina.borisova@kniznica-cadca.sk
+421 948 063 341
Stálym poradným orgánom riaditeľky Kysuckej knižnice v Čadci je vedenie zložené z vedúcich oddelení a zástupcu odborovej organizácie.
Vedúca oddelenia knižnično-informačných
a kultúrno-vzdelávacích činností
Mgr. Zuzana Bobčíková

zuzana.bobcikova@kniznica-cadca.sk
+421 915 572 254

Oddelenie knižnično-informačných
a kultúrno-vzdelávacích činností
Centrálny výpožičný pult
predlžovanie výpožičiek, objednávanie podujatí      
+421 41 4334 616
+421 915 572 259
MVS, rešeršemvs@kniznica-cadca.sk
+421 41 433 4616
+421 915 572 259
Mgr. Helena Pagáčová
odborný knihovník,
koordinátor KVČ
pagacova@kniznica-cadca.sk
+421 915 572 254
Elena Čarnecká
knihovník

Zuzana Hrdková
knihovník

Bc. Lívia Mikovčáková
knihovník

Janka Bučková
knihovníkMagdaléna Bezegová
knihovník


Marta Kučerová
knihovník


Jana Opialová
knihovník


Spýtajte sa knižnicesluzby@kniznica-cadca.sk


Úsek literatúry pre deti a mládež

Petronela Gavenčiaková
úsek literatúry pre deti a mládež
+421 948 068 437
Bc. Ivana Mesarošová
úsek literatúry pre deti a mládež
+421 948 068 437
Bc. Klaudia Gavlasová
úsek literatúry pre deti a mládež
+421 948 068 437

Úsek koordinácie, metodiky,
bibliografie a knižničných fondov:

Mgr. Janka Mudríková
metodik, projektový manažér
+421 41 4334 618
Viera Višňáková
bibliograf
visnakova@kniznica-cadca.sk
+421 41 4334 615
PaedDr. Monika Krkošková
katalogizátor
+421 41 4334 617
Ing. Jana Kováčová
katalogizátor
kovacova@kniznica-cadca.sk
+421 41 4334 617
Bc. Janka Hausmanová
katalogizátor
hausmanova@kniznica-cadca.sk
+421 41 4334 617

Oddelenie ekonomiky a administratívy

Ing. Vlasta Mráziková
ekonómka
+421 41 4334 115
Dušan Truchlý
IT pracovník, šofér
+421 41 4334 115
Pobočka Kysuckej knižnice v Čadci pri Základnej škole Milošová
u Prívary v Čadci

Eva Klieštiková  
knihovníčka
+421 41 4339 043


© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
Partneri knižnice:
Mediálni partneri:
Návrat na obsah