Ponuka pre školy - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Instagram
Facebook
Knižnica je v 100 % majetkovom podiele ŽSK.
Prejsť na obsah

Ponuka pre školy

Služby
       Kysucká knižnica v Čadci ponúka okrem svojich bohatých knižničných fondov a kniznično-informačných služieb i celý rad hodnotných kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatí. Podujatia nadväzujú na vyučovací proces a môžu značnou mierou doplniť a obohatiť vedomosti žiakov. Ponúkaný okruh podujatí môžeme doplniť a prispôsobiť vaším ďalším požiadavkám. Využite našu ponuku a vyberte si z uvedených plánovaných podujatí a tematických okruhov oblasť, o ktorú máte záujem. Pri výbere podujatia sa s nami skontaktujte na uvedených telefónnych číslach, minimálne 2 týždne pred termínom konania podujatia.

© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
Partneri knižnice:
Mediálni partneri:
Návrat na obsah