Projekt PL SR 2017 - Kysucká knižnica v Čadci

Pripravujeme
Nové knihy
Knižnica v médiách
Otváracie hodiny
Periodiká
Instagram
Facebook
Prebieha výpredaj vyradených kníh v Kysuckej knižnici v Čadci, ktoré si môžete zakúpiť za zostatkovú cenu 0,30 € za kus v čase otváracích hodín knižnice.
Prejsť na obsah

Projekt PL SR 2017

ČinnosťProjekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
1. Názov mikroprojektu:
Kysucká knižnica v Čadci a Żywiecka Biblioteka Samorządowa – centrá informácií o prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničných regiónov
Propagačno-informačné publikácie, letáky a záložky
Letáky
Záložky
Publikácie
© Kysucká knižnica v Čadci
Sponzori:
Partneri knižnice:
Mediálni partneri:
Návrat na obsah